English | OVV Home

De coachingcyclus: vier stappen naar succes

1. Vooraf: intake & opstart

We leggen samen de krijtlijnen vast en gaan na of u nood hebt aan coaching. En op welke manier. Dit komt zeker aan bod:

 

1. uw behoefte aan coaching;

2. uw verwachtingen;

3. vertrouwelijkheid;

4. onze werkwijze en manier van rapporteren;

5. wie bij de coaching wordt betrokken;

6. wat uw traject precies kost;

7. hoe we informatie verzamelen en contact houden;

8. wat we willen bereiken aan het eind van het traject;

9. tot hoever de samenwerking reikt.

 

U kiest wanneer en waar. En u beslist na de intake of we samen in zee gaan of niet.
Volledig vrijblijvend.

 

Gaan we er samen voor? Dan leggen we de afspraken vast in een duidelijke overeenkomst. Goede afspraken maken goede vrienden.

 

2. Coaching: 5 à 7 sessies

U kiest wanneer, waar en hoe ( live, per telefoon of via e-mail) de coaching zal plaatstvinden. Ik stel vragen. Verrassende vragen, die u zichzelf nog niet eerder stelde. Vragen waarover u even moet nadenken. Vragen waarvan het antwoord tegelijk een nieuw inzicht is. U antwoordt, en ik geef feedback.

 

Resultaat: u komt snel tot eigen inzichten en weet daaraan doelgerichte acties te koppelen.

 

3. Taken: tussen de sessies door

Na elke sessie krijgt u huiswerk mee. Opdrachten om uw nieuwe inzichten in de praktijk toe te passen. Of taken die u zelf nieuwe inzichten geven. Zoals gedragsveranderende oefeningen, oefeningen om uw zelfbewustzijn aan te scherpen, online tests, assessments, ...

 

4. Evaluatie: uitgebreid en resultaatgericht

We vergelijken uw oorspronkelijke doelstellingen met de behaalde resultaten. Daarvoor gebruiken we uiteenlopende methodes: observatie door directe managers, 360°-feedback, zelf-assessment, ...

Uw Coach

Tremelo / Brussel / Gent


0478 543 284 voor een individueel intakegesprek.

Zonder Verplichtingen